Бобко Володимир Васильович

0

Місце роботи: Рефрижераторна-вагонна дільниця ДП УДПЗРП «Укррефтранс»
Посада: механік
Склад корупційного правопорушення: Бобко В.В., 22 вересня 2011 року пропонував посадовій особі працівнику СДСБЕЗ ЛВ на ст. Тернопіль Свинарику Я.В. неправомірну винагороду в сумі 200 гривень за не складання щодо нього адміністративного протоколу за ч.1 ст.179 КУпАП тобто перебування на роботі в нетверезому стані чим скоїв адміністративне корупційне правопорушення, передбачене ч.1 ст.172-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень в доход держави.
Дата судового рішення: 2011-10-27
Номер судового рішення: №3-5351/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.