Матійчук Валерій Володимирович

0

Місце роботи: ВДСБЕЗ ХМУ УМВС України в Херсонській області
Посада: старший оперуповноважений
Склад корупційного правопорушення: ч.2 ст.368 КК Україн, одержання хабара у значному розмірі
Вид покарання (стягнення): Позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих розпорядчих функцій в органах внутрішніх справ строком на 3 роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити Матійчука В.В. від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк-3 роки. На підставі ст. 76 ч.1 КК України, покласти на Матійчука В. В. наступні обов’язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції;повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання;періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію. На підставі ст. 54 КК України позбавити Матійчука В.В. спеціального звання-старшого лейтенанта міліції. Стягнути з Матійчука В.В. на користь держави 2607, 42 грн (дві тисячі шістсот сім гривень 42 копійки).
Дата судового рішення: 2011-11-14
Номер судового рішення: № 1-321/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.