Колодяжний Сергій Вікторович

0

Місце роботи: ПС ЛВ на ст. Лозова УМВС України на Південній залізниці,
Посада: інспектор ПС взводу
Склад корупційного правопорушення: В діях Колодяжного С.В. вбачається порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов»язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 750 (сімсот п»ятдесят) гривень з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в сумі 30 (тридцять) гривень 00 копійок
Дата судового рішення: 2011-11-04
Номер судового рішення: № 2025/3-1224/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.