Козачук Микола Адамович

0

Місце роботи: Столинсько-Смолярська сільська рада Любомльського району Волинської області
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Козачук М.А., будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування – Столинсько-Смолярським сільським головою, використав свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди, прийнявши обіцянку такої вигоди, для себе шляхом неправомірного сприяння фізичній особі в одержанні пільги, а саме – призначення соціальної допомоги малозабезпеченій сім'ї, та неправомірного надання переваг фізичній особі у зв’язку з підготовкою та виданням рішення виконавчого комітету органу місцевого самоврядування стосовно відкриття погосподарського номеру з метою сприяння в призначенні соціальної допомоги.
Вид покарання (стягнення): адміністративне стягнення у виді 850 гривень штрафу
Дата судового рішення: 2011-10-12
Номер судового рішення: 3/0310/2077/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.