Ліпич Анатолій Григорович

0

Місце роботи: безробітний
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Ліпич А.Г. будучи відповідно до п.4 ч.1 ст.4 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»суб’єктом відповідальноссті за корупційні правопорушення , запропонував та передав службовій особі органу внутрішніх справ України, уповноваженого на виконання функцій держави- інспектору ДПС ВДАІ з обслуговування м. Ковеля і Ковельського району Бричуку В.В. неправомірну вигоду в сумі 50,00 грн. з метою уникнення притягнення до адміністративної відповідальності за порушення ПДР України
Вид покарання (стягнення): адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень з конфіскацією 50 (п’ятдесят) гривень
Дата судового рішення: 2011-10-10
Номер судового рішення: 3/0306/2187/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-3. Пропозиція або надання неправомірної вигоди

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.