Гавеля Валерій Володимирович

0

Місце роботи: Державна екологічна інспекція в Хмельницькій області
Посада: начальник відділу екологічного контролю за використанням і охороною земель та надр – старший державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища
Склад корупційного правопорушення: Порушення встановленої законом заборони щодо одержання дарунка (пожертви), (ч.2 ст.172-5 КУпАП)
Вид покарання (стягнення): Адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 8 500 грн. з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в сумі 6 000 грн
Дата судового рішення: 2011-12-23
Номер судового рішення: № 3/2218/8726/2011
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.