Журавльов Павло Павлович

0

Місце роботи: військова частини А1133
Посада: військовослужбовець
Склад корупційного правопорушення: Журавльов П.П.,використовуючи свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, з корисних мотивів, надав у розпорядження громадянина Гуцало Ю.О., для виконання будівельних робіт у приватному будинку військовослужбовця строкової служби військової частини А1133 Сайтмаметова А.Ш. на термін з 22 серпня 2011 р. по 26 серпня 2011 р., за що 26.08.2011р. одержав неправомірну вигоду, а саме 500 (п’ятсот) грн.
Вид покарання (стягнення): адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 50 неоподаткованих податком мінімумів доходів громадян в сумі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень дохід держави з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру у сумі 500 (п’ятсот) гривень.
Дата судового рішення: 2011-09-09
Номер судового рішення: 3-2318/11/0121
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.