Сиваков Микола Васильович

0

Місце роботи: спеціальний приймальник для осіб, підданих адміністративному арешту при Сімферопольському міському управлінні ГУ МВС України в АР Крим
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: здійснював в період з червня по жовтень 2011 року перевезення пасажирів на автомобілі і одержував за це матеріальну вигоду.
Вид покарання (стягнення): адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави у розмірі 1 020 грн (одна тисяча двадцять гривень) з конфіскацією грошових коштів у розмірі 100 грн (сто гривень) на користь держави.
Дата судового рішення: 2011-11-10
Номер судового рішення: 3-2944/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.