Паланіч Наталя Іванівна

0

Місце роботи: Казанківська селищна рада Миколаївської області
Посада: голова селищної ради
Склад корупційного правопорушення: Порушення обмежень щодо використання службового становища
Вид покарання (стягнення): штраф в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень з конфіскацією в дохід держави незаконно одержаної неправомірної вигоди в розмірі 1800 грн.
Дата судового рішення: 2013-04-15
Номер судового рішення: 45634182
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.