Ковтун Микола Юрійович

0

Місце роботи: відділ податкового контролю фізичних осіб управління оподаткування фізичних осіб Уманської ОДПІ
Посада: старший державний податковий ревізор-інспектор
Склад корупційного правопорушення: Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень
Вид покарання (стягнення): штраф в сумі 850 гривень
Дата судового рішення: 2013-06-17
Номер судового рішення: 31971906
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.