Хомкін Андрій Анатолійович

0

Місце роботи: не працюючий
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми
Вид покарання (стягнення): штраф в розмірі ста п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 2550 гривень
Дата судового рішення: 2015-05-14
Номер судового рішення: 44142049
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368-3. Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.