Білоус Валентина Олександрівна

0

Місце роботи: ТОВ АФ "Нібас"
Посада: завідуюча городнім комплексом
Склад корупційного правопорушення: Являючись службовою особою шляхом зловживання службовим становищем, здійснила заволодіння та розтрату чужого майна, яким в силу свого службового становища мала право оперативного управління цим майном
Вид покарання (стягнення): На підставі п.«г» ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році» звільнити від відбування покарання.
Дата судового рішення: 2014-05-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.