Ліщук Валентина Василівна

0

Місце роботи: ДВК №560581
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Будучи службовою особою, оскільки виконувала організаційно-розпорядчі функції, пов'язані з організацією та функціонуванням діяльності дільничної виборчої комісії, та являючись відповідно до п/п ж п.1 ч.1 ст.4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» посадовою особою інших державних органів, тобто суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, вчинила заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч.1 ст.75 КК України звільнити Ліщук Валентину Василівну від відбування основного покарання призначеного судом. Відповідно до п.3,4 ч.1 ст.76 КК України на Ліщук В.В. покладено обов’язок повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи та навчання, періодично з’являтись для реєстрації до органів кримінально-виконавчої інспекції.
Дата судового рішення: 2015-05-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.