Манкевич Валерій Михайлович

0

Місце роботи: 
Посада: Начальник ділянки прохідницьких робіт №1 (ПР-1) шахти «Оріховська» СП «Шахтоуправління Самсоновське-Західне» ПАО «Краснодонвугілля»
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах.
Вид покарання (стягнення): Манкевич Валерія Михайловича визнати винним у вчиненніі злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України й призначити йому за даним законом покарання із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 5 (п'яти) років позбавлення волі без позбавлення права займати певні посади. На підставі ст. 75 КК України Манкевич Валерія Михайловича від відбування покарання звільнити якщо він протягом 2 ( двох ) років невчинить нового злочину й виконає покладені на нього обов'язки. У відповідності зі статтею 76 КК України зобов'язати Манкевич Валерія Михайловича не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органа кримінально – виконавчої системи; повідомляти орган кримінально-виконавчої системи м. Краснодона про зміну місця проживання, роботи.
Дата судового рішення: 2012-04-09
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.