Шова Федор Єрмолайович

0

Місце роботи: 
Посада: бригадир поїзда ВП «Пасажирське вагонне депо Чернівці» ДТГО «Львівська залізниця»
Склад корупційного правопорушення: Порушив службові обмеження , встановлені ст. 6 Закону України «Про запобігання і протидію корупції в Україні» спрямованими на використання своїх службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для інших осіб у розмірі, що не перевищує п’яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Вид покарання (стягнення): Накласти на Шову Федора Єрмолайовича згідно ч.1 ст.172-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень на користь держави з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в сумі 509 гривень 12 копійок.
Дата судового рішення: 2013-01-29
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.