Кисельова Тетяна Миколаївна

0

Місце роботи: Шполянський районний суд Черкаської області
Посада: суддя
Склад корупційного правопорушення: Працюючи суддею Шполянського районного суду Черкаської області, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, за оперативний розгляд та прийняття позитивного рішення при розгляді цивільних та адміністративних справ, одержувала хабарі, повторно.
Вид покарання (стягнення): Кисельову Тетяну Миколаївну визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.368 КК України( в ред.2001 року) та засудити з застосуванням положень ст.69 КК України на 3 роки позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з відправленням правосуддя на 3 роки та з конфіскацією частини майна, що належить їй на праві власності. У відповідності до ст. 54 КК України позбавити Кисельову Т.М. кваліфікаційного класу.
Дата судового рішення: 2012-06-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.