Шевченко Сергій Володимирович

0

Місце роботи: Сумська виправна колонія № 116
Посада: начальник відділення соціально – психологічної служби відділу соціально – виховної та психологічної роботи
Склад корупційного правопорушення: Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, та представляє інтереси держави в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства).
Вид покарання (стягнення): Постановою судді Зарічного районного суду міста Суми від 1 жовтня 2013 року притягнутий до адміністративної відповідальності за ст. 172-4 ч. 2 КУпАП і на нього накладено стягнення у виді штрафу в розмірі 1700 грн.Апеляційний суд Сумської області постановив: постанову судді Зарічного районного суду міста Суми від 1 жовтня 2013 року відносно Шевченка Сергія Володимировича залишити без зміни, а апеляційну скаргу адвоката Молібог Ю.М., що діє в інтересах Шевченка С.В. – без задоволення.
Дата судового рішення: 2013-11-11
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.