Денищук Альона Юріївна

0

Місце роботи: Державна інспекція по карантину рослин Херсонської області
Посада: провідний спеціаліст
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара
Вид покарання (стягнення): Денищук Альону Юріївну визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України й призначити їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права займати посади державного службовця і пов'язані з організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями строком на три роки. На підставі ст.75 КК України від призначеного покарання звільнити з випробуванням строком на два роки. Відповідно до вимог ст.76 КК України зобов'язати засуджену не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти зазначену інспекцію про зміну місця роботи й проживання, а також періодично з’являтися туда для реєстрації. На підставі ст.54 КК України позбавити Денищук А.Ю. спеціального 13-го рангу державного службовця.
Дата судового рішення: 2012-09-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.