Бойків Анатолій Михайлович

0

Місце роботи: Державне підприємство «Коломийський експериментальний завод «Прут»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Безпідставна невиплата заробітної плати працівникам більше ніж за один місяць, вчинену умисно підсудним як керівником підприємства; службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, видачі завідомо неправдивого документу, та зловживання службовим становищем та використання його усупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): Бойківа Анатолія Михайловича визнати винним у вчинені злочину, передбаченого ст.175 ч.1, 364 ч.2, 366 ч.1 КК України та призначити покарання: — за ст. 175 ч.1 КК України примінивши ст..69 КК України у виді штрафу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить суму 1020 (одна тисяча двадцять)гривень в прибуток держави;- за ст. 364 ч.2 КК України примінивши ст..69 КК України у виді штрафу в розмірі 120 (сто двадцять)неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить суму 2040 (дві тисячі сорок)гривень в прибуток держави;– за ст.366 ч.1 КК України примінивши ст..69ч.2 КК України у виді штрафу в розмірі 100 (сто)неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить суму 1700 (одна тисяча сімсот)гривень в прибуток держави, а відповідно до ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно покарання визначити у виді штрафу в розмірі 120 (сто двадцять)неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить суму 2040 (дві тисячі сорок)гривень, в прибуток держави.
Дата судового рішення: 2013-02-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.