Печенюк Юлія Олександрівна

0

Місце роботи: 
Посада: спеціаліст першої категорії відділу планування забезпечення озброєнням радіаційного, хімічного, біологічного захисту управління озброєння радіаційного, хімічного, біологічного захисту Центрального управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України
Склад корупційного правопорушення: Печенюк Ю.О., будучи державнім службовцем 5 категорії 10 рангу, перебуваючи на посаді спеціаліста першої категорії відділу планування забезпечення озброєнням радіаційного, хімічного, біологічного захисту управління озброєння радіаційного, хімічного, біологічного захисту Центрального управління радіаційного, хімічного, біологічного захист) Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, порушила п.1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», а саме: займалася іншою оплачуваною діяльністю в ТОВ «Югсерморсервіс», що фактично розташоване за юридичною адресою: м. Севастополь, Нахімовський район, вул. Дзєржинського, б. 53. за що отримала грошову винагороду на загальну суму 543 грн. 81 коп., чим вчинила адміністративне корупційне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Вид покарання (стягнення): Постановою судді Нахімовського районного суду міста Севастополя від 20 травня 2013 року визнана винною в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 172-4 ч.1 КУоАП та їй призначено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить – 1190 грн. в дохід держави, з конфіскацією неправомірно одержаного доходу в розмірі 1099 грн. 36 коп. в дохід держави. Апеляцію ПЕЧЕНЮК ЮЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ залишити без задоволення, а постанову Нахімовського районного суду міста Севастополя від 20 травня 2013 року якою вона визнана винною в скоєнні корупційного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-4 КУоАП, – залишити без змін.
Дата судового рішення: 2013-07-22
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.