Гладун Ольга Дмитрівна

0

Місце роботи: КУ «Обласний художній музей» Черкаської обласної ради
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Гладун О.Д., перебуваючи на посаді директора КУ «Обласний художній музей» Черкаської обласної ради, будучи посадовою особою, яка згідно п. 3 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції» являється суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, тобто особою, наділеною організаційно-розпорядчими обов'язками та спеціальними повноваженнями, в зв'язку з виконанням таких повноважень, використовуючи своє службове становище та пов'язані з цим можливості, 23.01.2012 р., особисто, всупереч вимогам «Колективного договору «Черкаського обласного художнього музею на 2006-2010рр.» від 15.11.2006 р. видала наказ № 6 «Про преміювання працівників музею за результатами роботи у січні 2012 року», яким преміювала працівників музею, тобто надала неправомірну вигоду останнім, а саме: Єпішкіній Т.Л. премію в сумі 400 грн., Пушонковій О.А. – 1100 грн. та Ткаченко Л.В. – 1100 грн. Таким чином, своїми діями Гладун О.Д., діючи на користь інших осіб, допустила порушення спеціального обмеження щодо використання службового становища, передбаченого ч. 1 ст. 6 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», так як будучи посадовою особою, яка обіймає посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, зазначеною у п. 3 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», неправомірно, без обов'язкового погодження з профспілковим комітетом, особисто, одноособово і на свій розсуд, надала переваги іншим особам, а саме, встановила розмір та призначила премії трьом співробітникам музею, які в подальшому були ними отримані, на загальну суму 2600 грн..
Вид покарання (стягнення): Постанову судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19.11.2012 р. про притягнення гр. Гладун О.Д. до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-2 КУпАП – залишити без змін.
Дата судового рішення: 2012-12-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.