Пилипчанський Віталій Іванович

0

Місце роботи: Олександрівська селищна рада
Посада: Депутат
Склад корупційного правопорушення: Депутат Олександрівської селищної ради Пилипчанський В.І. в строк 01.04.2012 року та станом на 06.12.2012 року декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання за 2011 рік не надав. Пилипчанський В.І. протягом поточного року у відпустці по догляду за дитиною не перебував, за межами України не перебував, під вартою не перебував, відвідував сесії селищної ради, тому мав можливість своєчасно подати декларацію.
Вид покарання (стягнення): Пилипчанського Віталія Івановича, 02 грудня 1973 року народження, визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-6 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення в виді штрафу в розмірі 170 /сто сімдесят / гривень 00 копійок на користь держави в дохід державного бюджету Вознесенського району
Дата судового рішення: 2012-12-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.