Іванюш Роман Мирославович

0

Місце роботи: 
Посада: заступник начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області
Склад корупційного правопорушення: Іванюш Р.М., який згідно з п. 1 «ж»ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» є суб'єктом відповідальності за корупційні правопорушення, всупереч інтересам служби і держави, в порушення вимог п.2 ч.І ст. 14 цього Закону, не повідомив безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів, що виник між його особистими інтересами та службовими повноваженнями в ході засідання тендерного комітету і проведення процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів, чим вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 172-7 Кодексу України «Про адміністративне правопорушення», та п.2 ч.І ст. 14 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції.
Вид покарання (стягнення): Першотравневим районноим судом м. Чернівці від 13 жовтня 2011 року визнаний винуватим у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-7 ч.1 КУпАП та п.2 ч.1 ст. 14 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції »і на нього накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 170 гривень. Апеляційний суд Чернівецької області постановив: апеляційну скаргу Іванюш Романа Мирославовича залишити без задоволення, а постанову Першотравневого районного суду м. Чернівці від 13 жовтня 2011 року щодо нього без зміни
Дата судового рішення: 2011-11-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.