Грещак Андрій Михайлович

0

Місце роботи: 
Посада: голова Жовківського міжрайонного товариства мисливців і рибалок “Лісівник”
Склад корупційного правопорушення: Порушення обмежень щодо використання службового становища
Вид покарання (стягнення): Грещак Андрія Михайловича визнати винним у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172-2 КУпАП та та піддати адміністративному стягненню у вигляді накладення штрафу в розмірі 850,00 /вісімсот п’ятдесят / гривень в дохід держави . Вилучені речі,які знаходяться в УСБ України у Львівській області, а саме : грошові кошти в сумі 1000 тисяча гривень конфіскувати в дохід держави; мобільний телефон марки « Нокіа» Х2-02 з сім картою повернути власнику,відеокасету з записом огляду місця події залишити в матеріалах справи.
Дата судового рішення: 2013-02-22
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.