Солдатов Володимир Анатолійович

0

Місце роботи: 
Посада: завідувач сектору-старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища АРК сектору екологічного контролю природних ресурсів Західно- Кримського регіону Державної екологічної інспекції в АРК
Склад корупційного правопорушення: Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття підприємницькою діяльністю, та він підлягає адміністративному стягненню у вигляді штрафу з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності
Вид покарання (стягнення): Солдатова Володимира Анатолійовича визнати винним у вчиненні правопорушення передбаченого ст. 172-4 ч. 1 КУпАП і накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в дохід держави в сумі 850-00 (вісімсот п’ятдесят) грн.
Дата судового рішення: 2013-01-28
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.