Шерегій Михайло Іванович

0

Місце роботи: 
Посада: депутат Виноградівської міської ради
Склад корупційного правопорушення: Шерегій Михайло Іванович будучи суб’єктом відповідальності за корупційне правопорушення згідно підпункту б) пункту 1 частини 1 статті 4 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, як депутат Виноградівської міської ради, в порушення зобов’язання щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону, яке передбачене ч. 1 ст. 12 Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, несвоєчасно подав декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік до Виноградівської районної ради, що стверджується листом Виноградівської районної ради від 30.01.2013 року № 52/01-6 .
Вид покарання (стягнення): Шерегій Михайла Івановича визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП, застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 170 гривень в прибуток держави.
Дата судового рішення: 2013-02-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.