Рожко Любов Володимирівна

0

Місце роботи: 
Посада: Голова Сєверної селищної ради
Склад корупційного правопорушення: Рожко Л.В. будучи посадовою особою, що займає відповідальне положення, одержала хабар у значному розмірі, по'єднаного з вимаганням хабара, за виконання в інтересах особи, що дає хабар, дій з використанням наданої влади й службового становища
Вид покарання (стягнення): Призначити РОЖКО ЛЮБОВІ ВОЛОДИМИРІВНІ покарання по ч. 3 ст. 368 КК України, із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, у вигляді п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна, що є власністю засудженої, з позбавленням права займати керівні посади в органах місцевого самоврядування й посади, пов'язані з виконанням в органах місцевого самоврядування функцій представника влади й організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки. У відповідності зі ст. 54 КК України позбавити РОЖКО ЛЮБОВ ВОЛОДИМИРІВНУ привласненого їй 9-го рангу 4-й категорії посадових осіб місцевого самоврядування.
Дата судового рішення: 2012-12-28
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.