Данилович Юрій Стефанович

0

Місце роботи: ТОВ «Будпостач»
Посада: комірник
Склад корупційного правопорушення: Данилович Ю.С. будучи матеріально-відповідальною і службовою особою в період з квітня по 16 вересня 2011 року шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинив розтрату ввірених йому товарно-матеріальних цінностей ТзОВ «Будпостач» цементу тарованого в кількості 308,4 тонн шляхом незаконної реалізації цементу та привласнення отриманих за це коштів на загальну суму 329,7 тис грн., що складає особливо великі розміри, та підсудний 14 вересня 2011 року, 18 вересня 2011 року, 21 вересня 2011 року умисно, повторно, вчинив заволодіння чужим майном (грошовими коштами) потерпілих Росохи М.В. в сумі 53 900 грн, Дикого І.В. в сумі 17 710 грн, Бардак Н.В. в сумі 85 000 грн, Брич Н.В. в сумі 17 600 грн шляхом їх обману та зловживання довірою, чим завдав потерпілим значної матеріальної шкоди.
Вид покарання (стягнення): Згідно ст. 70 КК України остаточну міру покарання Даниловичу Юрію Стефановичу обрати за сукупністю покарань шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим строком на 10 (десять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати матеріально – відповідальні посади строком на 2(два) роки з конфіскацією всього особистого майна.
Дата судового рішення: 2012-12-24
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.