Халіпський Сергій Петрович

0

Місце роботи: Приазовський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Халіпський С.П., як державний службовець шостої категорії одинадцятого рангу, що займав посаду директора Приазовського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, отримуючи заробітну плату з місцевого бюджету, в порушення вимог Наказу Міністерства праці та соціальної політики України № 104 від 05.04.2006 року "Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" незаконно одержав матеріальні блага у вигляді премії загальним розміром 1476,39 гривень
Вид покарання (стягнення): Халіпського Сергія Петровича, 07.12.1956 року народження, визнати винним у вчинені адміністративного корупційного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172-2 КУпроАП і накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру в розмірі 1476(одна тисяча чотириста сімдесят шість) гривень 39 копійок.
Дата судового рішення: 2012-12-05
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.