Продан Наталія Миколаївна

0

Місце роботи: Будинок народної творчості та дозвілля с. Іванівці
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Продан Н.П., як посадова особа юридичної особи публічного права, яка знідно з підпунктом «а» п.2 ч.1 ст.4 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» є субєктом відповідальності за корупційні правопорушення, в супереч інтересам служби і держави, в порушення вимог ч.1 ст.6 цього Закону, використала своє службове становище з метою неправомірного одержання матеріальних благ.
Вид покарання (стягнення): Продан Наталію Миколаївну визнати винною у вчиненні корупційного діяння передбаченого ст. 4 ч. 1 та ст. 6 ч. 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та накласти на неї стягнення на підставі ч.1 ст. 172-2 КУпАП у виді штрафу в розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень, з конфіскацією 1863 ( однієї тисячі вісімсот шітдесяти трьох) гривень – незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру .
Дата судового рішення: 2013-02-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.