Куст Олександр Миколайович

0

Місце роботи: Власівська сільська рада
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб
Вид покарання (стягнення): Притягнути Куст Олександра Миколайовича до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-2 КУпАП, ч.1 ст.6 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», і накласти стягнення у вигляді штрафу у розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на суму дві тисячі п”ятсот п’ятдесят грн., з конфіскацією неправомірно отриманих коштів в сумі шість тисяч шістсот шістдесят грн.67 коп.
Дата судового рішення: 2012-11-26
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.