Симоненко Володимир Назарович

0

Місце роботи: ЗАТ «Цивільбуд»
Посада: голова правління
Склад корупційного правопорушення: Умисно ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах та вчинив службове підроблення та службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити остаточне покарання 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обімати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки та зі штрафом у розмірі 4250 грн. На підставі п. «ґ»ст. 1 Закону України «Про амністію у 2011 році»від 08.07.2011 р. № 3680-VI звільнити Симоненка В.Н. від відбування покарання.
Дата судового рішення: 2012-10-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.