Юцевич Тетяна Петрівна

0

Місце роботи: Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою хабара у значному розмірі за виконання в інтересах того, хто дає хабар дій, з використанням наданого їй службового становища
Вид покарання (стягнення): Юцевич Тетяну Петрівну визнати винною у скоєнні злочину, передбаченого ст. 368 ч.2 КК України та призначити їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 15000 (п»ятнадцять тисяч) грн. на користь держави з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 (три) роки.
Дата судового рішення: 2012-12-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.