Великородний Олександр Вікторович

0

Місце роботи: 
Посада: фізична особа-підприємець
Склад корупційного правопорушення: Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; Службове підроблення.
Вид покарання (стягнення): Звільнений від відбування основного призначеного покарання з випробуванням, встановлений іспитовий строк на 1 рік та покладено обов’язки: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, періодично з’являтись для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти їх про зміну місця проживання та роботи.
Дата судового рішення: 2014-03-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.