Желих Степан Іванович

0

Місце роботи: Львівське обласне управління водних ресурсів
Посада: начальник відділу охорони водних ресурсів та техногенно-екологічної безпеки
Склад корупційного правопорушення: Будучи посадовою особою органу, створеного державним агентством водних ресурсів України, що входить в систему органів влади під керівництвом Кабінету Міністрів України ( а.с.38 ) займався в період з 1.07.2011 року по 3.10.2011 року іншою оплачуваною діяльністю, а саме працював за сумісництвом на посаді інженера-проектувальника ППВП «Водпроект»та отримав винагороду в сумі 3023 грн. 58 коп.
Вид покарання (стягнення): Притягнути Желиха Степана Івановича до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.172-4 КУпАП у вигляді штрафу в розмірі 850 ( вісімсот п’ятдесят) грн. в дохід держави з конфіскацією отриманого доходу за роботу по сумісництву у розмірі 3023 грн. 58 коп.
Дата судового рішення: 2012-01-11
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.