Дьяченко Владислав Валерійович

0

Місце роботи: МПП "Таврія"
Посада: начальник юридичного (кредитного) відділу
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах; підроблення іншого документу, який видається, посвідчується установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем; використання завідомо підробленого документа, який видається чи посвідчується установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи; надання завідомо неправдивої інформації банкам з метою, одержання кредитів, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди; зловживання службовим становищем, тобто умисне в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки; складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.ч. 1,3 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим (основного і додаткового) визначити Дьяченко В.В. остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності на строк три роки. На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого Дьяченка В.В. від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком тривалістю три роки якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладенні на нього обов’язки. Покласти на засудженого Дьяченка В.В. відповідно до ст.76 КК України такі обов’язки: 1) не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально –виконавчої інспекції; 2) повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання. У відповідності ст.77 КК України, додаткове покарання у виді позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності — виконується самостійно.
Дата судового рішення: 2012-12-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.