Клепіков Євгеній Леонідович

0

Місце роботи: ТОВ «СІГ «Монтажбуд»
Посада: інженер по будівництву
Склад корупційного правопорушення: Зловживання повноваженнями, тобто навмисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом суспільним інтересам; внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України по сукупності злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити захід покарання у вигляді 2 років обмеження волі з позбавленням права займати організаційно-розпорядчі посади строком 2 роки.
Дата судового рішення: 2012-10-19
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.