Гаврилюк Микола Данилович

0

Місце роботи: Маневицький районний спортивно-технічний клуб товариства сприяння обороні України
Посада: викладач
Склад корупційного правопорушення: Вчинив повторно умисні дії, які виразились у вимаганні особою, яка здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, неправомірної вигоди та в її одержанні, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах осіб, які їх передали та будучи службовою особою, умисно вчинив службове підроблення, тобто умисно склав та видав завідомо неправдивий офiцiйний документ.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточним до відбування Гаврилюку М.Д. призначити покарання у виді штрафу в сумі 127 500 (сто двадцять сім тисяч п’ятсот) гривень з позбавленням права займатися діяльністю пов’язаною з здачею та прийманням будь – яких державних іспитів та строк 2 (два) роки та з конфіскацією в дохід держави половини майна, належного йому на праві приватної власності.
Дата судового рішення: 2012-08-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368-3. Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.