Земчихина Тетяна Варетовна

0

Місце роботи: Комунальне підприємство «Стахановська міська редакція радіомовлення».
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Одержання хабара за виконання певних дій в інтересах того, хто його дав.
Вид покарання (стягнення): Земчихину Тетяну Варетовну визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України й призначити їй покарання у вигляді штрафу в розмірі – 8500 (вісім тисяч п'ятсот) гривень, з позбавленням права займати господарсько-розпорядчі й фінансові посади строком на –1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-12-17
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.