Рябець Галина Василівна

0

Місце роботи: Корюківська районна санітарно-епідеміологічна станція
Посада: помічник лікаря-гігієніста з загальної гігієни
Склад корупційного правопорушення: Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів
Вид покарання (стягнення): Визнати Рябець Галину Василівну винною у скоєнні адміністративного корупційного правопорушення, передбаченого ст. 172-7 КУпАП та ст. 14 Закону України від 07.04.2011 року №3206-17 «Про засади запобігання і протидії корупції», та призначити їй адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі –255 (двісті п’ятдесят п’ять) гривень 00 копійок.
Дата судового рішення: 2013-01-23
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.