Антонюк Василь Степанович

0

Місце роботи: Сторожинецька міська рада
Посада: депутат
Склад корупційного правопорушення: Антонюк В.С. будучи депутатом Сторожинецької міської ради Сторожинецького району Чернівецької області на якого покладено обов’язок подачі у строк до 01.04.2012р. декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011р. станом на 24.09.2012р. не подав без поважних причин декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру до Сторожинецької міської ради та за основним місцем роботи в Сторожинецьку лазню у вказаний термін, чим вчинив адміністративне правопорушення передбачене ч.1 ст. 172-6 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Антонюка Василя Степановича, 20.12.1958р.н. за неподання декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру передбаченої Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 170 (сто сімдесять) гривень.
Дата судового рішення: 2013-01-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.