Голуб Сергій Анатолійович

0

Місце роботи: ДП "Хмільницьке лісове господарство"
Посада: майстер лісу
Склад корупційного правопорушення: Голуб Сергій Анатолійович, займаючи посаду майстра лісу ДП "Хмільницьке лісове господарство", володіючи нормативно-правовою базою, що регламентує засади діяльності посадових осіб юридичних осіб публічного права, які не зазначені в п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету у сфері лісового та мисливського господарства ДП "Хмільницьке лісове господарство", в порушення вимог п. 1 ч. 1 ст. 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" не подав за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік, чим вчинив правопорушення передбачене ч. 1 ст. 172-6 КУпАП.
Вид покарання (стягнення): Голуба Сергія Анатолійовича визнати винним у вчинені адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172-6 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 гривень.
Дата судового рішення: 2013-01-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.