Юсипей Віталій Володимирович

0

Місце роботи: ТОВ «Союз 22»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Одержання посадовою особою юридичної особи приватного права, неправомірної вигоди в грошовому виді за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах, що надає таку вигоду, поєднану з вимаганням неправомірної вигоди.
Вид покарання (стягнення): Юсипей Віталія Володимировича, 27 листопада 1953 року народження, визнати винним у вчиненні злочину передбаченого частиною 4, статті 368-3 КК України й призначити йому покарання у вигляді штрафу 255 000 (двісті п'ятдесят п'ять тисяч) гривень у дохід держави з позбавленням права займати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки з конфіскацією всього приналежного особисто йому майна.
Дата судового рішення: 2012-12-14
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368-3. Комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.