Ліхошерстов Віктор Олександрович

0

Місце роботи: ТОВ «Італмоторс Україна»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Ліхошерстов В.О. вчинив дії, які виразилися в присвоєнні посадовою особою шляхом зловживання службовим становищем чужого майна, вчинено у великих розмірах.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування основного покарання Ліхошерстова В.О. з випробним терміном на 3 (три) роки, якщо він протягом цього строку не вчинить нового злочину й виконає покладені на нього зобов'язання.
Дата судового рішення: 2012-12-04
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.