Фівчук Ігор Вікторович

0

Місце роботи: в/ч А 0139
Посада: командир 9 роти охорони 3 батальйону охорони
Склад корупційного правопорушення: Фівчук Т.В., являючись військовою посадовою особою Збройних Сил України, уповноваженою на виконання функцій держави, указаними вище указаними діями умисно порушивши вимоги ст. 68 Конституції України, п. 1, ч. 1 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», ст.ст. 11, 16, 59, 111, 112 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, використовуючи свої службові повноваження одержав неправомірну вигоду у розмірі 500 гривень та пляшку коньяку, яка на той час коштувала 50 гривень від військовослужбовців строкової служби ввіреного йому підрозділу, чим скоїв адміністративне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 172-2 КУпАП, щодо обмежень визначених ч. 1 ст. 6 Закону України «Про засади запобігання»протидії корупції».
Вид покарання (стягнення): Піддати Фівчука Ігоря Вікторовича, 03.08.1985 року народження адміністративного стягненню у виді штрафу в розмірі 100 (ста) неоподаткованих мінімумів доходів громадян на користь держави, що становить 1700 грнивень та підлягає сплаті на р/р 31119149700010. Одержувач УДК СУ у Солом’янському районі м. Києва. МФО 820019. Ідентиф. код. 38050812. Код платежу 21081100.
Дата судового рішення: 2012-07-19
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.