Кухаренко Микола Васильович

0

Місце роботи: Бучанська виправна мколонія № 85 УДДУ в м. Києві та Київської області
Посада: молодший інспектор відділу нагляду та безпеки
Склад корупційного правопорушення: Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
Вид покарання (стягнення): Визнати винним Кухаренка Миколу Васильовича у скоєнні адміністративного правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 172-4 КУпАП. Застосувати до Кухаренка Миколи Васильовича адміністративне стягнення у вигляді штрафу 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень з конфіскацією отриманого доходу від роботи за сумісництвом.
Дата судового рішення: 2011-10-28
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.