Долженко Олексій Юрійович

0

Місце роботи: Первомайський МВ УМВС України в Луганській області
Посада: сержант міліції
Склад корупційного правопорушення: Зловживання владою, тобто навмисне з корисливих спонукань і в інтересах третьої особи, використання посадовою особою, працівником правоохоронного органа, влади всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам; навмисні протиправні дії, що виразилися в одержанні по попередній змові, внаслідок вимагання, як посадовою особою, хабара за невиконання в інтересах, що дає хабар дій з використанням наданої йому влади.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до вимог ч. 1 ст. 70 КК України, із застосуванням вимог ст.54 КК України, визначити остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш сувориму вигляді – шести років позбавлення волі в кримінально-виконавчій установі закритого типу з позбавленням права займати посади або займатися діяльністю, пов'язаними з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на строк два роки, з конфіскацією всього майна, що є його власністю, з позбавленням спеціального звання сержант міліції.
Дата судового рішення: 2012-11-01
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.