Матвєєв Валерій Станіславович

0

Місце роботи: ПП «Епіцентр»
Посада: генеральний директор
Склад корупційного правопорушення: Ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненими службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах; службове підроблення, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складанні та видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило значні наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом повного складання призначених покарань визначити Матвєєву Валерію Станіславовичу остаточне покарання у виді штрафу в сумі 9350грн
Дата судового рішення: 2012-11-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.