Волинець Людмила Сергіївна

0

Місце роботи: ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат»
Посада: комірник складу № 12 бази матеріально – технічного постачання
Склад корупційного правопорушення: Неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для охоронюваних законом інтересів окремої юридичної особи
Вид покарання (стягнення): Волинець Людмилу Сергіївну визнати винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. Призначити покарання-два роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських обов'язків, на один рік, без призначення штрафу. На підставі ст.75 КК України звільнити Волинець Людмилу Сергіївну від відбування основного покарання з іспитовим строком на один рік.
Дата судового рішення: 2012-10-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 367. Службова недбалість

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.