Іваненко Сергій Сергійович

0

Місце роботи: фізична особа – підприємець
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Зловживання своїм службовим становищем, тобто умисне з корисливих мотивів використання службовою особою свого службового становища, всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним інтересам і спричинило тяжкі наслідки
Вид покарання (стягнення): Іваненко Сергія Сергійовича визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та призначити йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на один рік. На підставі ст. 75 КК України звільнити Іваненко С.С. від відбування основного покарання, якщо він протягом одного року не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки.
Дата судового рішення: 2012-09-04
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.